FANDOM


Christmas Alone
Song title
"㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ -Ordinary Night, Amazing Night, Indeed-"
Romaji: Kurisumasu Hitoripotsuchi
English: Alone on Christmas Day
Original Upload Date
Dec.7.2012
Singer
Hatsune Miku
Producer(s)
Deadball-P
Views
244,000+
Links
Niconico Broadcast / YouTube Broadcast (reprint)


LyricsEdit

Japanese Romaji English
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi

㌏㌅㍅ ㌘㍒㍕㍒ ㌰㍂㍀㍓㌘ machi wa muramura kondoomu
㌓㌐ ㌰㌰㍅ ㌰㍀㍆㌝㌊㌑㍎ daga koko wa kodoku na muudo
㌏㍀㌨㌷㌩㍅ ㌂㌃㌹㍆ mado no soto wa pearukku
㌷㍐㌝ ㌝㌈ ㌸㌣㍉㌥㌰㌥㌰ son'na naka hitori shikoshiko

㌈㍎㌝㍀㌩㍎㍆㌈ kaado nado todoku ka
㌥㌪㌾㌝㌿㌈㌤㌃㌈ shitto nanka suru ka
㌹㌋㍓㌝㍎㌥㌯㌈ tsurii nado shiru ka
㍕㌥㍂㍈㍅㍀㌑㌥㌼ mushinron wa doushita

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌥㌼㌨㍆㌅㌩㍅㍎㌰㌝㍂㌓ shita no kuchi to wa doko nanda

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌝㌈㌓㌥㌥㌼㌨㍅ ㌷㌬㍆㌺ nakadashishita no wa sokkusu

㌏㌅㍅ ㍎㌵㍀㌿ ㍆㍒㍆㌝㍉ machi wa dondon kuraku nari
㌰㍋㍒㌥ ㌏㌬㌼ ㌺㌈㌩㌸㍒㌋ kogarashi matta sukaato hirari
㌰㌈㌆㌨㌘㌉㌰ ㌊㍆㍕㍆㌩ kokan no musuko mukumuku to
㌣㍒㍐㍆㌜㌨㌝㌈ ㌐㌅㌊㌢㌏㌬㍎ torankusu no naka gachi muchi maddo

㍆㌋㌉㌏㌉㌷㌄ kurisumasu songu
㌝㍋㌥㌏㍆㌌㌱ nagashimakuttoru
㌏㌢㌨㌰㌨㍕㌑㍎ machi no kono muudo
㌏㌻㍀㍓㌝㌨㌈㌝㌑ maji dounanokana

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌔㍓㍇㍎㌔㍀㌔㌨㍔㌏ rooshon dorodoro no buruma

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌔㌄㌰㍓㌾㌨㌥㌼ ㍅㌓㌈ rongu kooto no shita hadaka

㌰㌾㌥㌰㌷ ㌰㍗㌥㌰㌷ kotoshi koso kotoshi koso
㌰㍎㍆㌝㌰㌣㌨㍅ kodoku na koto no ha
㌊㌝㌥㍆㌢㌹㌼ munashiku chitta

㍇㌞㍉㌣ ㍇㌞㌋㍗ shonbori to shonbori to
㌉㌯㌻㌈㌆㌝㍎ ㌊㌓㌓㌈㍒ suru jikan nado muda dakara
㌓㌈㍒ ㌓㌈㍒ dakara dakara

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌔㍉㌹㌰㌐ ㌰㌰㌔㌨㌹㌏㌓ rori-kko ga kokoro no tsuma da

㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㍆㌋㌉㌏㌉㌸㌾㌋㌞㌹㌅ kurisumasu hitoribocchi
㌝㌈㌓㌥㌥㌼㌨㍅ ㌷㌬㍆㌺ nakadashishita no wa sokkusu

External LinksEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.