FANDOM


The Wind Has No Principles
Song title
"清風醉夢"
Pinyin: Qīngfēng zuì mèng
English: The Wind Has No Principles
Original Upload Date
Jul.16.2012
Singer
Luo Tianyi
Producer(s)
巨帅哥
Views
117,000+
Links
bilibili Broadcast / YouTube Broadcast (reprint)


LyricsEdit

Chinese Pinyin English
撷来一缕清风飘渺, Xié lái yī lǚ qīngfēng piāomiǎo,
方知今日书信未到, Fāng zhī jīnrì shūxìn wèi dào,
窗外三月天霁垂柳新长枝条, Chuāngwài sān yuè tiān jì chuíliǔ xīn zhǎng zhītiáo,
风中鸟啼犹带欢笑。 Fēng zhōng niǎo tí yóu dài huānxiào.

院墙半倚屋檐微挑, Yuàn qiáng bàn yǐ wūyán wēi tiāo,
滴落昨夜残雨寥寥, Dī luò zuóyè cán yǔ liáoliáo,
都说寂寞深闺从来催人老, Dōu shuō jìmò shēnguī cónglái cuī rén lǎo,
而你却依旧青春正好。 Ér nǐ què yījiù qīngchūn zhènghǎo.

你不必自比廊下笼中鸟, Nǐ bùbì zì bǐ lángxià lóngzhōngniǎo,
闺阁中也应有诗书秋千笑, Guīgé zhōng yě yīng yǒu shī shū qiūqiān xiào,
哪怕只凭冷酒醉一场, Nǎpà zhǐ píng lěngjiǔ zuì yī chǎng,
也是眉目如画尽显窈窕。 Yěshì méimù rú huà jǐn xiǎn yǎotiǎo.

独看檐边朝霞直到夕照, Dú kàn yán biān zhāoxiá zhídào xìzhào,
将云卷云舒都寄入洞箫, Jiāng yún juǎn yún shū dōu jì rù dòngxiāo,
终日清风为伴斜倚美人靠, Zhōngrì qīngfēng wèi bàn xié yǐ měirén kào,
遥望窗外溪水流过小桥。 Yáowàng chuāngwài xīshuǐ liúguò xiǎo qiáo.

撷来一缕清风飘摇, Xié lái yī lǚ qīngfēng piāoyáo,
寄去路边离离芳草, Jì qùlù biān lí lí fāng cǎo,
细雨拂面中行人笑说春来早, Xì yǔ fú miàn zhōng xíngrén xiào shuō chūnlái zǎo,
千里天青染了驿道。 Qiānlǐ tiān qīng rǎnle yìdào.

春晓风景最堪称道, Chūnxiǎo fēngjǐng zuì kān chēng dào,
垂柳更留枝上雏鸟, Chuíliǔ gèng liú zhī shàng chú niǎo,
游迹此间恰宜杯酒醉逍遥, Yóu jī cǐjiān qià yi bēi jiǔ zuì xiāoyáo,
而你却依旧懒画眉梢。 Ér nǐ què yījiù lǎn huà méishāo.

你不必自比廊下笼中鸟, Nǐ bùbì zì bǐ lángxià lóngzhōngniǎo,
闺阁中也应有诗书秋千笑, Guīgé zhōng yě yīng yǒu shī shū qiūqiān xiào,
哪怕只凭冷酒醉一场, Nǎpà zhǐ píng lěngjiǔ zuì yī chǎng,
也是眉目如画尽显窈窕。 Yěshì méimù rú huà jǐn xiǎn yǎotiǎo.

独看檐边朝霞直到夕照, Dú kàn yán biān zhāoxiá zhídào xìzhào,
将云卷云舒都寄入洞箫, Jiāng yún juǎn yún shū dōu jì rù dòngxiāo,
终日清风为伴斜倚美人靠, Zhōngrì qīngfēng wèi bàn xié yǐ měirén kào,
遥望窗外溪水流过小桥。 Yáowàng chuāngwài xīshuǐ liúguò xiǎo qiáo.

昨夜风雨打落了芍药, Zuóyè fēngyǔ dǎ luòle sháoyào,
总是春未尽花已老, Zǒng shì chūn wèi jìn huā yǐ lǎo,
你可知我总在醉梦中看到, Nǐ kězhī wǒ zǒng zài zuì mèng zhòng kàn dào,
墙外千里烟波浩渺。 Qiáng wài qiānlǐ yānbō hàomiǎo.

你可曾听说江南庭院小, Nǐ kě céng tīng shuō jiāngnán tíngyuàn xiǎo,
玲珑园中四季风光也未少, Línglóng yuán zhōng sìjì fēngguāng yě wèi shǎo,
你若轻哼一曲踏歌调, Nǐ ruò qīng hēng yī qū tàgē diào,
便是天地烟雨皆堪折腰。 Biàn shì tiāndì yānyǔ jiē kān zhéyāo.

古人言多情总被无情扰, Gǔrén yán duōqíng zǒng bèi wúqíng rǎo,
又何必心上愁思总难消, Yòu hébì xīn shàng chóusī zǒng nán xiāo,
从来凄风惨雨最是惹人恼, Cónglái qī fēng cǎn yǔ zuì shì rě rén nǎo,
不如杯酒清梦醉尽今宵。 Bùrú bēi jiǔ qīng mèng zuì jǐn jīnxiāo.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.