FANDOM


Wind Fireflies Moon
Song title
"风萤月"
Pinyin: Fēng Yíng Yuè
English: Wind Fireflies Moon
Original Upload Date
May.30.2013
Singer
Luo Tianyi
Producer(s)
Zoey (music)
古飏名 (lyrics)
15蓝 (illust)
白詰草 (video)
小穆 (planning, supervision)
Views
140,000+
Links
bilibili Broadcast / YouTube Broadcast (reprint)


LyricsEdit

Chinese Pinyin English
夏雨別夕庭 緹暮織簟錦 Xià yǔ bié xī tíng tí mù zhī diàn jǐn
人語雁歸林 東山月滿蔭 Rén yǔ yàn guī lín dōngshān yuè mǎn yīn
芳草憩丘亭 棋花對燈飲 Fāng cǎo qì qiū tíng qí huā duì dēng yǐn
起舞獻君鄰 長青共此心 Qǐwǔ xiàn jūn lín cháng qīng gòng cǐ xīn
盞天燈 他年寄願 Zhǎn tiān dēng tā nián jì yuàn
囀林螢 熏風染月 Zhuàn lín yíng xūnfēng rǎn yuè
生生繁華於枯荑 Shēngshēng fánhuá yú kū tí
萋萋空翠自靈犀 Qī qī kōng cuì zì língxī
輝星皓夜蒼千頃 Huī xīng hào yè cāng qiān qǐng
此宵 風醉月舞螢 Cǐ xiāo fēng zuì yuè wǔ yíng

遺我北山薇 贈君南浦草 Wèi wǒ běishān wēi zèng jūn nánpǔ cǎo
籬檐更漏淺 荺香侵古道 Lí yán gèng lòu qiǎn yǔn xiāng qīn gǔdào
循河漢 宿曙分螢 Xún héhàn xiù shǔ fēn yíng
秉燭光 熏風染月 Bǐng zhúguāng xūnfēng rǎn yuè
生生繁華於枯荑 Shēngshēng fánhuá yú kū tí
萋萋空翠自靈犀 Qī qī kōng cuì zì língxī
輝星皓夜蒼千頃 Huī xīng hào yè cāng qiān qǐng
此宵 風醉月舞螢 Cǐ xiāo fēng zuì yuè wǔ yíng

風拂翠幕夜如許 Fēng fú cuì mù yè rúxǔ
月照朱帷香滿衾 Yuè zhào zhūwéixiāng mǎn qīn
時露流螢百草底 Shí lù liúyíng bǎicǎo dǐ
一夢氤氳到天明 Yī mèng yīnyūn dào tiānmíng
一夢氤氳到天明 Yī mèng yīnyūn dào tiānmíng

External LinksEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.