FANDOM


Kocimaika
Song title
"KociŁapci!"
Original Upload Date
Mar.29.2016
Singer
MAIKA
Producer(s)
Marvyanaka (music, lyrics, illust)
Views
1,200+ (SC), 13,000+ (YT)
Links
SoundCloud Broadcast / YouTube Broadcast


LyricsEdit

Polish Official English
może widziałeś to już nie jeden raz maybe you've seen it more than once
I czułeś się tak and you felt this way
w mojej rozedrganej ręce in my shaky hand
powstaje cały świat a whole world is forming
nierówny świat a crooked world

pozwól mi stworzyć go allow me to create it
ideał utopię a perfection, an utopia
może nowy dzień powie mi maybe a new day will tell me
jakich słów mam użyć what words should I use

chociaż robię co mogę ty, właśnie ty even if I do my best - you, yes, you
stoisz na mojej drodze, dłoni ma are standing in my way, my dear hand
będę robić co mogę by znowu śnić I'm going to do my best to dream again
ująć radość i pasję w tych kreskach enclose the passion and joy in these lines
walczę by móc znów w kreskach tych paru I'm fighting to be able to see again what I want to
widzieć to co chcę in these few lines
już zawsze forever

I chociaż w głowie mam już dokładny kształt and even if I have a precise shape in my head
I wiem co i jak and I know what and how
To pozostanie niezmienne it'll stay invariable
To jest fakt this is the fact
Nie mogę rysować tak I can't draw like that

kiedy już staniesz się prawdziwą istotą when you'll finally become a real creature
będę wiedziała kto jest tym kto wygrał tę bitwę I will know who is the one who won this fight

ciągle robię co mogę lecz kto to wie I keep doing my best but who knows
jaką kreską i słowem walczyć mam? what line and word should I fight with?
odpowiedzi mi brak I lack the answer
pytań dziki szał the wild madness of questions
rośnie z dnia na dzień increases day by day
odbierając mi sny taking my dreams away from me

czy to ostatni raz gdy popadam w ten banał? is it the last time I fall in this cliché?
mam dość I have enough!
zrezygnować muszę już I have to resign already
gdy wygrana jest tuż tuż when the victory is so close

nagle ta jedna jedyna dobra myśl suddenly this one and only thought
daje mi nową nadzieję gives a new hope
chce się żyć I want to live
ja jestem panią świata co istnieje I'm the ruler of the world
w mojej wyobraźni that exists in my imagination
i w moich snach and in my dreams

tam widzę go I see it there
obraz, radość swą the picture, my happiness
tego pragnęłam this is what I desired
od tak dawna since so long

External LinksEdit